พลาสติกกันกระแทก (Air Bubble)

    พลาสติกกันกระแทกหรือแอร์บับเบิ้ล (Air Bubble)
มีหลายขนาดเรียกตามขนาดของฟองอากาศที่ต้องการใช้ ทั้งเป็นแบบม้วนและตัดเป็นผืน นิยมใช้เป็นแบบม้วนเพื่อสามารถนำมาตัดแบ่งได้ตามขนาดที่ต้องการ นิยมใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้าทั่วๆไป พลาสติกกันกระแทกยังสามารถทำเป็นถุง เพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม จำหน่ายและจัดส่งในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
    แอร์บับเบิ้ลมี 2 ชนิดคือ
 1). แบบ 2 ช้ัน : ด้านหนึ่งเป็นฟองอากาศ ด้านหนึ่งเรียบ
 2). แบบ 3 ชัน : เรียบทั้ง 2 ด้าน และฟองอากาศอยู่ตรงกลาง

    แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
   1). พลาสติกกันกระแทก,แอร์บับเบื้ล แบบม้วน
 - หน้ากว้างตั้งแต่ 0.5 ม. - 1.3 ม.
 - ความยาวตั้งแต่ 50 ม.- 100 ม.
 - ขนาดฟองอากาศ 5 มม. - 30 มม.
    2). พลาสติกกันกระแทก,แอร์บับเบื้ล แบบแผ่น
 - ตัดขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
    3). พลาสติกกันกระแทก,แอร์บับเบิ้ล แบบถุง
- ตัดขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ
 

 
 

แบบฟอร์มติดต่อ

กรุณาคลิกเลือกรูป ลูกแพร์
strawberry
cherry
lemon
apple
pear

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีราชา แพ็คเกจจิ้ง เซ็นเตอร์ 

157/65 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทร : 084-4549658, 081-8759857

E-mail : packthai@hotmail.com